Informace k jednotlivým turnusům

Mezi nabízenými záložkami vyberte turnus, o kterém se chcete dozvědět důležité informace.
 
  •         1. turnus    31. 7. - 9. 8. 2014
  •         2. turnus     9. 8. - 16. 8. 2014
  •         3. turnus   16. 8. - 23. 8. 2014
Dokumenty, které jsou nutné předat při předání dítěte jsou samozřejmě společné. Jedná se o kopii kartičky pojištěnce, posudek od lékaře a čestné prohlášení. 

Formuláře je možné nalézt na oficiálních stránkách tábora (www.tabor-sopka.cz). Můžete je však stáhnout také zde: posudek-o-zdravotni-zpusobilosti-ditete.pdf (44888)